Så blev tønden slået itu her i Nørager.

Der var ca. 50 børn mødt op, troede der havde kommet flere efter at der er skole ferier.